معرفی دوره بین المللی ICDL

دوره بين المللي کاربر ICDL كه از آن با عنوان سواد كـامپيوتري یا مهارت های هفت گانه کامپیوتر يـاد مـي شـود جهـت افزایش توانايي افراد در بكارگيري صحيح كامپيوتر آموزش داده میشود.  اين دوره در اروپا با نام ECDL  و در جهان با نام ICDL شناخته مي شود که مخفف International Computer Driving Licence   است.


کاربرICDL  از دوره های آموزشی گروه فناوري اطلاعات مي باشد. اين دوره با كليه مشاغلي كه مرتبط با كامپيوتر و كاربري كامپيوتر را دارند در ارتباط است.

مهم ترين آموزش ها و رشته هاي مرتبط با اين دوره  كارور شبكه اينترنت،  كارور Word ، كارور Excel ، كارور Power Point  ، كارور Access است.  

1– مبانی کامپیوتر:

آشنایی با مفاهیم پایه و اصلی حوزه فناوری اطلاعات

2- Windows و مدیریت فایل ها :

آشنایی با نحوه استفاده از کامپیوتر و مدیریت فایل ها 

3- كارور شبكه اينترنت :

اصول اوليه كار با اينترنت – نحوه استفاده از جستجوگر- ارتباط الكترونيكي –  نامه و پست الكترونيكي – مديريت پست های الكترونيكي- و …

4- كارور  Word  :

اجراي نرم افزارWord – تنظيم جلوه هاي فونت، پاراگراف – ترازبنـدي نوشته ها- درج تصوير، پاورقي ،نمودار ،جلوه هنري متن- و …

5- كارور Power Point  :

اجراي برنامهpoint Power- ایجاد اسلايد- طراحـي اسـلايد- كـاركردن بـا تصـاوير- ســاخت Package نمايشي- كـار بـا تصـاوير، صـداها، نمـودارها- نحوه  پويانمايي- درج يادداشت، شماره اسلايد- انيميشن متن-  و …

6- كار با صفحات گسترده Excel :

ورود داده ها، كپي نمودن فايل ها- بكارگيري نشانه ها، قالب بندي شرطي، ماكرو- معتبر سازي داده هاي ورودي- محافظت از داده ها- ترسيم جدول-  قالـب بنـدي خانـه هـا- و …

7- كار با پايگاه داده Access :

اصول طراحي بانك اطلاعاتي-  آشنایی با واژه هاي بانـك اطلاعـاتي-  ايجاد بانك اطلاعاتي جديد- توليدجدول و كار با آن- فيلتـــر نمـــودن داده هـــا- فـزودن فيلـد محاسـباتي- فـرم هـا- و …

 

آموزش تئوری

آموزس عملی 

مجموع 

شهریه ( تومان)

30 ساعت

100 ساعت

130 ساعت

605500

 

 

 

آموزش تئوری

آموزس عملی 

مجموع 

شهریه ( تومان)

30 ساعت

100 ساعت

130 ساعت

605500

 

دوره های کامپیوتر _ آموزشگاه فنی و حرفه ای نوین الکترونیک کرمان
دوره های کامپیوتر _ آموزشگاه فنی و حرفه ای نوین الکترونیک کرمان

معرفی دوره بین المللی ICDL

دوره بين المللي کاربر ICDL كه از آن با عنوان سواد كـامپيوتري یا مهارت های هفت گانه کامپیوتر يـاد مـي شـود جهـت افزایش توانايي افراد در بكارگيري صحيح كامپيوتر آموزش داده میشود.  اين دوره در اروپا با نام ECDL  و در جهان با نام ICDL شناخته مي شود که مخفف International Computer Driving Licence   است.


کاربرICDL  از دوره های آموزشی گروه فناوري اطلاعات مي باشد. اين دوره با كليه مشاغلي كه مرتبط با كامپيوتر و كاربري كامپيوتر را دارند در ارتباط است.

مهم ترين آموزش ها و رشته هاي مرتبط با اين دوره  كارور شبكه اينترنت،  كارور Word ، كارور Excel ، كارور Power Point  ، كارور Access است.  

1– مبانی کامپیوتر:

آشنایی با مفاهیم پایه و اصلی حوزه فناوری اطلاعات

2- Windows و مدیریت فایل ها :

آشنایی با نحوه استفاده از کامپیوتر و مدیریت فایل ها 

3- كارور شبكه اينترنت :

اصول اوليه كار با اينترنت – نحوه استفاده از جستجوگر- ارتباط الكترونيكي –  نامه و پست الكترونيكي – مديريت پست های الكترونيكي- و …

4- كارور  Word  :

اجراي نرم افزارWord – تنظيم جلوه هاي فونت، پاراگراف – ترازبنـدي نوشته ها- درج تصوير، پاورقي ،نمودار ،جلوه هنري متن- و …

5- كارور Power Point  :

اجراي برنامهpoint Power- ایجاد اسلايد- طراحـي اسـلايد- كـاركردن بـا تصـاوير- ســاخت Package نمايشي- كـار بـا تصـاوير، صـداها، نمـودارها- نحوه  پويانمايي- درج يادداشت، شماره اسلايد- انيميشن متن-  و …

6- كار با صفحات گسترده Excel :

ورود داده ها، كپي نمودن فايل ها- بكارگيري نشانه ها، قالب بندي شرطي، ماكرو- معتبر سازي داده هاي ورودي- محافظت از داده ها- ترسيم جدول-  قالـب بنـدي خانـه هـا- و …

7- كار با پايگاه داده Access :

اصول طراحي بانك اطلاعاتي-  آشنایی با واژه هاي بانـك اطلاعـاتي-  ايجاد بانك اطلاعاتي جديد- توليدجدول و كار با آن- فيلتـــر نمـــودن داده هـــا- فـزودن فيلـد محاسـباتي- فـرم هـا- و …

 

آموزش تئوری

آموزس عملی 

مجموع 

شهریه ( تومان)

30 ساعت

100 ساعت

130 ساعت

605500

 

 

 

آموزش تئوری

آموزس عملی 

مجموع 

شهریه ( تومان)

30 ساعت

100 ساعت

130 ساعت

605500

 

معرفی دوره بین المللی ICDL

دوره بين المللي کاربر ICDL كه از آن با عنوان سواد كـامپيوتري یا مهارت های هفت گانه کامپیوتر يـاد مـي شـود جهـت افزایش توانايي افراد در بكارگيري صحيح كامپيوتر آموزش داده میشود.  اين دوره در اروپا با نام ECDL  و در جهان با نام ICDL شناخته مي شود که مخفف International Computer Driving Licence   است.


کاربرICDL  از دوره های آموزشی گروه فناوري اطلاعات مي باشد. اين دوره با كليه مشاغلي كه مرتبط با كامپيوتر و كاربري كامپيوتر را دارند در ارتباط است.

مهم ترين آموزش ها و رشته هاي مرتبط با اين دوره  كارور شبكه اينترنت،  كارور Word ، كارور Excel ، كارور Power Point  ، كارور Access است.  

1– مبانی کامپیوتر:

آشنایی با مفاهیم پایه و اصلی حوزه فناوری اطلاعات

2- Windows و مدیریت فایل ها :

آشنایی با نحوه استفاده از کامپیوتر و مدیریت فایل ها 

3- كارور شبكه اينترنت :

اصول اوليه كار با اينترنت – نحوه استفاده از جستجوگر- ارتباط الكترونيكي –  نامه و پست الكترونيكي – مديريت پست های الكترونيكي- و …

4- كارور  Word  :

اجراي نرم افزارWord – تنظيم جلوه هاي فونت، پاراگراف – ترازبنـدي نوشته ها- درج تصوير، پاورقي ،نمودار ،جلوه هنري متن- و …

5- كارور Power Point  :

اجراي برنامهpoint Power- ایجاد اسلايد- طراحـي اسـلايد- كـاركردن بـا تصـاوير- ســاخت Package نمايشي- كـار بـا تصـاوير، صـداها، نمـودارها- نحوه  پويانمايي- درج يادداشت، شماره اسلايد- انيميشن متن-  و …

6- كار با صفحات گسترده Excel :

ورود داده ها، كپي نمودن فايل ها- بكارگيري نشانه ها، قالب بندي شرطي، ماكرو- معتبر سازي داده هاي ورودي- محافظت از داده ها- ترسيم جدول-  قالـب بنـدي خانـه هـا- و …

7- كار با پايگاه داده Access :

اصول طراحي بانك اطلاعاتي-  آشنایی با واژه هاي بانـك اطلاعـاتي-  ايجاد بانك اطلاعاتي جديد- توليدجدول و كار با آن- فيلتـــر نمـــودن داده هـــا- فـزودن فيلـد محاسـباتي- فـرم هـا- و …

 

آموزش تئوری

آموزس عملی 

مجموع 

شهریه ( تومان)

30 ساعت

100 ساعت

130 ساعت

605500

 

 

 

آموزش تئوری

آموزس عملی 

مجموع 

شهریه ( تومان)

30 ساعت

100 ساعت

130 ساعت

605500

 

دوره های کامپیوتر _ آموزشگاه فنی و حرفه ای نوین الکترونیک کرمان
آدرس :

کرمان – خیابان استقلال – جنب بیمارستان سید الشهدا (ع) – طبقه فوقانی داروخانه – واحد ۳ 

شماره های تماس : 

۰۳۴-۳۲۵۱۲۴۷۴
۰۳۴-۳۲۵۱۵۲۰۰

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به آموزشگاه نوین الکترونیک کرمان می باشد